้างรส Coin ของ ของ ตัว เอง Ethereum Testnet

Free Bitcoins: FreeBitcoin | BonusBitcoin

Coins Kaufen: Bitcoin.deAnycoinDirektCoinbaseCoinMama (mit Kreditkarte)Paxfull

Handelsplätze / Börsen: Bitcoin.de | KuCoinBinanceBitMexBitpandaeToro

Lending / Zinsen erhalten: Celsius NetworkCoinlend (Bot)

Cloud Mining: HashflareGenesis MiningIQ Mining


บทความ ซีรซี ลอง ลอง ทำ บล็อก กับ กับ. แก้ว แก้ว ที่ 1 ขอ ขอ นำ การ สรส Münze บน Ethereum Testnet ค่า

วัน วัน (อ.) พี่ พี่ แก้ว ให้ ให้ oin oin oin คะ คะ คะ คะ คะ คะ คะ ใค ใค คะ คะ คะ คะ คะ

  1. คอมพิวเตอรคอมพิวเตอ ที่ ต่อ กับ อิน เทอรเทอ
  2. Google Chrome
  1. สร account Ethereum Konto
  2. Ã „Ether net Testnet ของ Ethereum
  3. ลอง ลอง smart contract ที่ คน อื่น deploy อื่น
  4. สรส smart contract ับ ของ ตัว ับ รับ ส่ง Münze

ถ้า พรพ แล้ว ก็ ก็ มา ลอง ตาม ขั้น ตอน ด้าน ด้าน ล่าง กัน เลย

1.1 MetaMask-Erweiterung – Google Chrome – MetaMask – Ethereum-Konto

1.2 Adresse (เลข เลข) ของ ของ ตนเอง ไว้ เพื่อ ให้ ใช้ ขั้น ตอน ตอน (ระหว่าง ะหว่าง Ethereum ใน ใน ขั้น ตอน ด้าน บน จะ ได้ เลข)

0x48BeADd8DEFE08fCe97ae60228Db1c737A6bE0DB

1.3 Haupt-Ethereum-Netzwerk Rinkeby-Testnetzwerk (Rinkeby Testnetzwerk)

Rinkeby Test Network

2.1 Adresse der ETH Rinkeby Testnet (ETH Rinkeby Testnet)

แจก โดย อาจ จะ จาก จาก เว็บ แจก แจก แจก แจก แจก แจก ก็ได้ ก็ได้ ก็ได้ ก็ได้ เช่น เช่น แจก

2.2 Etherscan-Adresse https://rinkeby.etherscan.io

ตัวอย่าง ตัวอย่าง ข้อมูล Etherscan ของ Konto 0x48BeADd8DEFE08fCe97ae60228Db1c737A6bE0DB

พี่ พี่ แก้ว ได้ ได้ สำห สำห ได้ แ สำห สำห สำห สำห…… ดู ดู ผ่าน Remix

3.1 ใช้ Google Chrome เปิด เปิด https://remix.ethereum.org
โดย โดย MetaMask ขอ ขอ เข้าถึง เข้าถึง ให้

3.2 Modul "Bereitstellen und Ausführen von Transaktionen" – "Solidity Compiler" – Plug-in-Manager (Plug-in-Manager)

ปุ่ม Plugin Manager
เมื่อ เมื่อ ใช้ ใช้ Modul “DEPLOY & RUN TRANSACTIONS” และ “SOLIDITY COMPILER” แล้ว

3.3 Modul "Bereitstellen und Ausführen von Transaktionen"

ปุ่ม TRANSAKTIONEN EINSETZEN UND AUSFÜHREN

3.4 ตั้ง ค่า ค่า

Umgebung: Eingespritztes Web3
Account: * account ที่ ที่ Ether มา มา ใน ขั้น ที่ 2 *

3.5 นำ smart contract KOIN.sol มา FILE EXPLORER โดย (1) เปิด DATEI-BROWSER จาก เมนู) (2) กด ส + หลัง คำ คำ Browser เพื่อ ส 4) ใส่ code นี้ นี้ ไป ไป KOIN.sol

3.6 Plugin SOLIDITY COMPILER Kompilieren von KOIN.sol Compiler-Version Solidity (Version 0.5.11)

ปุ่ม SOLIDITY COMPILER

3.7 ใน Plugin DEPLOY & RUN TRANSACTIONS โดย
(1) เลือก Koin – Browser / KOIN.sol
(2) 0xC67705289bBc4d44E2960a9551a4cC7943E4dAD8 ใน Bei Adresse (Address อย่า Bereitstellen) แล้ว Bei Adresse (ทำไม ทำไม วาง ลำดับ ลำดับ ลำดับ แบบ แบบ นี้)
(3) จะ จะ Bereitgestellte Verträge มี มี ให้ Koin um 0x…

3.8 Koin Smart-Vertrag

  • หา Salden ของ Adresse 0x48BeADd8DEFE08fCe97ae60228Db1c737A6bE0DB
  • หา หา Adresse ของ ของ คน Koin นี้ (Minter)
  • Inter หา minter มี Koin เหลือ เหลือ ไหรไห

4.1 4.1 สรส Koin ของ ของ ตนเอง HappyKoin
(1) Smart Contract HappyKoin.sol – DATEIEXPLORER
(2) Kompilieren Sie HappyKoin.sol ® SOLIDITY COMPILER
(3) กด HappyKoin bereitstellen ใน TRANSAKTIONEN EINSETZEN & AUSFÜHREN
(4) MetaMask จะ จะ Confirm การ กา Gas เป็น เป็นรรมเนียม

4.2 เมื่อ Bereitstellung มีมีใน Benachrichtigung มา มา ใน Konsole ้อมพ Link ให้ บน ข้อมูล can Etherscan

4.3 Etherscan (https://rinkeby.etherscan.io)

ถึง ถึง ตอน คุณ ก็ ก็ Coin เป็น ของ สามารสามา รับ ส่ง ใค ใคร ก็ได้ ได้ ได้ แล้ว

Free Bitcoins: FreeBitcoin | BonusBitcoin

Coins Kaufen: Bitcoin.deAnycoinDirektCoinbaseCoinMama (mit Kreditkarte)Paxfull

Handelsplätze / Börsen: Bitcoin.de | KuCoinBinanceBitMexBitpandaeToro

Lending / Zinsen erhalten: Celsius NetworkCoinlend (Bot)

Cloud Mining: HashflareGenesis MiningIQ Mining

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close